Co to znaczy gz?

gratki

Gz – to skrót od słowa „gratulacje”, często używany wymiennie ze slangowymi „gratki” i „gratz”, które również są formami skrótowymi od słowa „gratulacje”. Częściej stosuje się go w formie pisanej niż w mówionej, w której zastosowanie częściej znajdują skróty w rodzaju „gratki”. Często stosuje się „gz” jako skrót od angielskiego „congratulations”, jednak wywodzenie skrótu z języka obcego w tym przypadku jest nieuzasadnione, ponieważ samo słowo pierwotne „gratulacje” jest pochodzenia obcego.