Kategorie
Skróty

Co to znaczy eWUŚ?

eWUŚ to skrót od elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, czyli systemu wprowadzonego z początkiem tego roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to program komputerowy o ogólnopolskim zasięgu, którego funkcją jest potwierdzanie prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

eWuś

Dotychczas można było liczyć na darmową opiekę zdrowotną na podstawie okazania takich dokumentów jak m.in. zgłoszenie do ubezpieczenia, zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń, legitymacja ubezpieczeniowa czy legitymacja emeryta lub rencisty. Od 1 stycznia 2013 nie jest konieczne każdorazowe okazywanie wymienionych dokumentów, ponieważ system eWUŚ sam dokonuje weryfikacji. Jedyne co musimy mieć ze sobą wybierając się do lekarza, to dokument potwierdzający naszą tożsamość. Może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. W przypadku osób uczących się, w wieku do 18 lat, można posłużyć się legitymacją szkolną. Tożsamość dzieci do 6 lat potwierdzają rodzice lub opiekunowie, za pomocą paszportu, dowodu biometrycznego, lub składając pisemne bądź ustne potwierdzenie tożsamości. W momencie, gdy opiekujący się nami lekarz potwierdzi prawdziwość danych osobistych, może przystąpić do weryfikacji naszych uprawnień jako pacjenta. Wielu świadczeniobiorców uważa, że system eWUŚ się nie sprawdza, o czym można się było przekonać w pierwszych dniach stycznia, kiedy to miały miejsce liczne błędy w jego funkcjonowaniu. Wydaje się jednak, że są to przejściowe problemy a dalsza informatyzacja placówek służby zdrowia sprawi, że informacja medyczna dla pacjentów będzie dokładniejsza i łatwiejsza do uzyskania. Trzeba też pamiętać, że każde usprawnienie na tym polu może sprawić, że kolejki oczekujących – do lekarzy, przychodni oraz szpitali w ramach NFZ – się zmniejszą a dostęp do publicznych usług medycznych nie będzie się wiązał dla chorych głównie z udręką.